אדית טוט וג'ודית בורבלי

07.08.1995
דוגמנית מהונגריה
אדית טוט וג'ודית בורבלי
צילום : "ששון משה"