מלאני פרס

14.08.1995
שחקנית ודוגמנית
מלאני פרס
צילום : "דפנה מאירוביץ"