עמית מכטינגר

11.09.1995
דוגמנית
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"