מיכל הראל, פטריציה שאו ואלכס אלון

13.02.1952
מלכת היופי לשנת 1951 יחד עם מלכת היופי של יהדות בריטניה וקצין נתב"ג שקיבל את פניהן
מיכל הראל, פטריציה שאו ואלכס אלון
צילום : "לא ידוע"