שירלי גליק

06.10.1995
דוגמנית
שירלי גליק
צילום : "יקי הלפרין"