גלית גוטמן

13.10.1995
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "רון קדמי"