דליה בר ששת ועומר טופז

13.11.1995
גרושתו ואם בנו של דודו טופז בריאיון מיוחד
דליה בר ששת ועומר טופז
צילום : "ששון משה"