יאנה קלמן

20.11.1995
מלכת היופי לשנת 1995
יאנה קלמן
צילום : "ששון משה"