מירי בוהדנה

27.11.1995
דוגמנית
מירי בוהדנה
צילום : "ששון משה"