הילה מרין

04.12.1995
תגלית השנה לשנת 1994
הילה מרין
צילום : "אשל עזר"