נופר כהן

11.12.1995
תגלית השנה לשנת 1996
נופר כהן
צילום : "ששון משה"