פטריציה שאו

20.02.1952
מלכת היופי של יהדות בריטניה
פטריציה שאו
צילום : "חיים פין"