קלאודיה שיפר

18.12.1995
דוגמנית
קלאודיה שיפר
צילום : "לא ידוע"