רונית יודקביץ

25.12.1995
הדוגמנית מדברת על הפרידה מהבעל ועל הרומן החדש
רונית יודקביץ
צילום : "ששון משה"