ספיר קופמן

08.01.1996
דוגמנית
ספיר קופמן
צילום : "יקי הלפרין"