סינדי קרופורד

15.01.1996
דוגמנית
סינדי קרופורד
צילום : "לא ידוע"