טיירה בנקס

05.02.1996
דוגמנית
טיירה בנקס
צילום : "רוני ינקוביץ"