שירלי בן מרדכי

19.02.1996
מלכת היופי במיל' עוברת לעסקים
שירלי בן מרדכי
צילום : "דני מילר"