לילך בן סימון

11.03.1996
מיס אירופה לשנת 1994 מתגייסת לצה"ל
לילך בן סימון
צילום : "דני מילר"