טלי לונטל

25.03.1996
מלכת היופי לשנת 1996
טלי לונטל
צילום : "ששון משה"