לירז מסילתי

01.04.1996
נערת ישראל לשנת 1996
לירז מסילתי
צילום : "ששון משה"