גלי רז

07.04.1996
דוגמנית
גלי רז
צילום : "יקי הלפרין"