מאיה שפירר

15.04.1996
דוגמנית
מאיה שפירר
צילום : "בן לם"