גלית גוטמן

21.04.1996
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "רון קדמי"