גלית גוטמן

20.05.1996
דוגמנית
גלית גוטמן
צילום : "בן לם"