לינדה אוונגליסטה

27.05.1996
דוגמנית
לינדה אוונגליסטה
צילום : "פיטר לינדברג"