שלי גפני

03.06.1996
דוגמנית
שלי גפני
צילום : "בן לם"