רות גונזלס

10.06.1996
נערת הגלגל מודה שעזבה את התפקיד בגלל ההיריון
רות גונזלס
צילום : "עדי ברקן"