גלית פרבר

17.06.1996
דוגמנית
גלית פרבר
צילום : "דני מילר"