לירז מסילתי

24.06.1996
דוגמנית
לירז מסילתי
צילום : "עדו לביא"