דגנית מרמור

01.07.1996
דוגמנית
דגנית מרמור
צילום : "בן לם"