אוה רוינה

12.03.1952
מועמדת לתחרות מלכת היופי של נורווגיה
אוה רוינה
צילום : "לא ידוע"