טלי לונטל

15.07.1996
מלכת היופי לשנת 1996
טלי לונטל
צילום : "עדי ברקן"