גדיאנה הילריוס

22.07.1996
דוגמנית הולנדית
גדיאנה הילריוס
צילום : "דפנה מאירוביץ"