צפריר בן צבי

26.08.1996
זוכה בתחרות הגבר הישראלי לשנת 1996
צפריר בן צבי
צילום : "איציק שוקל"