הילה מרין

02.09.1996
הדוגמנית יוצאת לכבוש את אמריקה
הילה מרין
צילום : "יקי הלפרין"