שירלי גליק

16.09.1996
דוגמנית
שירלי גליק
צילום : "גולי כהן"