אורה ורד (ג'מילי)

19.03.1952
מלכת היופי לשנת 1952
אורה ורד (ג'מילי)
צילום : "פוטו מיקי, תל אביב"