סלינה קו

24.09.1996
דוגמנית
סלינה קו
צילום : "דנה מנוסי"