לימור פורת

28.10.1996
דוגמנית
לימור פורת
צילום : "אשל עזר"