דיאנה נורמן

04.11.1996
תגלית השנה לשנת 1997
דיאנה נורמן
צילום : "אשל עזר"