מיכל הניג

18.11.1996
דוגמנית
מיכל הניג
צילום : "אשל עזר"