גלי עטרי

25.11.1996
הזמרת חובקת בת ראשונה
גלי עטרי
צילום : "לא ידוע"