פגי דאו

26.03.1952
שחקנית שעם השנים הפכה להיות פילנטרופית אמריקאית
פגי דאו
צילום : "לא ידוע"