אפרת רותם

24.02.1997
הדוגמנית ו"נערת הגלגל" עברה לבמת האופרה
אפרת רותם
צילום : "אשל עזר"