מירית גרינברג

14.03.1997
מלכת היופי לשנת 1997
מירית גרינברג
צילום : "עדו לביא"