דקלה חמדי

23.03.1997
נערת ישראל לשנת 1997
דקלה חמדי
צילום : "עדו לביא"