ברכה

08.04.1952
האביב הגיע והשדות פורחים
ברכה
צילום : "לא ידוע"