שירי בן ארי

20.04.1997
דוגמנית
שירי בן ארי
צילום : "יקי הלפרין"