קרן מיכאלי

05.05.1997
דוגמנית
קרן מיכאלי
צילום : "יקי הלפרין"